Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rli - Message from Maastricht

De conclusies van de 25ste jaarconferentie van het Europese samenwerkingsverband van duurzaamheidsraden (EEAC) zijn gebundeld in de publicatie ‘Message from Maastricht’. De voorzitters van de veertien milieu- en duurzaamheidsraden die lid zijn van het EEAC Netwerk, waaronder de Raad leefomgeving en infrastructuur (Rli), hebben deze conclusies opgesteld. De Message bevat, naast observaties en opinies, ook ambities van de raden voor de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. De Message is op 15 december 2017 aangeboden aan onder andere de Europese Commissie, leden van het wetenschappelijk panel voor duurzame ontwikkeling bij de Verenigde Naties en Europese en (sub)nationale experts op het gebied van duurzaamheid.

De onderwerpen waarover de Rli adviseert, hebben in toenemende mate een internationaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals. Europese samenwerking en strategievorming zijn essentieel.

Meer informatie 

Direct naar de Message

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden