Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

15 januari 2018 - Presentatie advies Replicatieonderzoek (KNAW)

Op 15 januari publiceert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een advies over replicatieonderzoek. Door onderzoeken te herhalen, kan de wetenschap de betrouwbaarheid van haar bevindingen toetsen en bestendigen. Er zou meer aandacht voor dit type onderzoek moeten zijn. De KNAW komt met adviezen om te zorgen dat er vaker replicatiestudies worden gedaan.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst over dit onderwerp (NB: er wordt gestreefd naar een spreiding van vakgebieden) 

Tijd: 15 - 17 uur

Locatie: Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Meer informatie over het onderzoek

Meer informatie over de bijeenkomst en aanmelden

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden