Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV - De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa

Het NAVO-bondgenootschap is onvoldoende toegerust voor zijn kerntaak: het voorkomen van agressie tegen de leden door geloofwaardige afschrikking en collectieve verdediging. Dat is de centrale conclusie van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in zijn advies ‘De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa’, dat op 10 november verscheen. Kwetsbare delen van het bondgenootschappelijke grondgebied, zoals de Baltische staten, zijn niet goed beschermd. Een assertief Rusland kan misbruik maken van deze situatie. De voorbereiding van de NAVO-landen op scenario’s met cyberaanvallen en hybride oorlogvoering is ontoereikend. Ook heeft de NAVO nog geen passend antwoord op de veiligheidsuitdagingen in Noordelijk Afrika en het Midden-Oosten.

Op een toenemend aantal terreinen is bovendien sprake van interne verdeeldheid binnen de NAVO, zo constateert de AIV. Onduidelijkheid over het politieke leiderschap van de Verenigde Staten onder president Trump gaat gepaard met zorgen over de eenheid van het bondgenootschap als waardengemeenschap. De AIV bepleit in zijn advies daarom versterking van de interne cohesie en verbetering van de trans-Atlantische relatie, want de Verenigde Staten blijven onmisbaar voor de veiligheid van Europa. In Nederland zelf moeten de versterking en de vernieuwing van de krijgsmacht voortvarender ter hand worden genomen. Nauwere veiligheidspolitieke samenwerking tussen de Europese NAVO-landen is cruciaal. De AIV is bovendien van mening dat de NAVO – gelet op de ingrijpende ontwikkelingen op nucleair gebied – genoodzaakt is haar nucleaire strategie te herzien. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden