Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Toekomstgericht beroepsonderwijs

Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dit beveelt de SER aan in zijn advies ‘Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: Voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs aan de minister van OCW’. Dit zal studenten en werkenden helpen om actief te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt en in de samenleving.

De SER heeft het advies vastgesteld in de openbare raadsvergadering van vrijdag 17 november 2017.

Bespreking in Tweede Kamer

Op 14 december besprak een SER-delegatie het advies met leden van de Tweede Kamercommissie OCW. Het advies werd daar goed ontvangen. Kamerleden wilden weten hoe het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen kan worden verbeterd. Zij maken zich zorgen over jongeren die binnen een paar jaar na afstuderen al werkloos worden omdat hun opleiding niet aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven. Daarnaast hebben zij zorg over laaggeletterdheid.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden