Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Cultuur voor stad, land en regio

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ van 29 november. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de raad dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio.

Trends en ontwikkelingen in het culturele leven stellen nieuwe eisen aan het bestel. Dat is in meerdere opzichten niet meer bij de tijd. Stedelijke regio’s spelen een sleutelrol bij het inspelen op deze trends en ontwikkelingen. De raad pleit daarom voor een cultuurbeleid waarin meer rekening wordt gehouden met regionale keuzes, zodat er lokaal een zinvolle discussie op gang kan komen over de betekenis en invulling van het culturele aanbod.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden