Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Sectoradvies muziek

Overheden moeten bij het maken van muziekbeleid kijken naar de volledige breedte van de muziek. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in het eerste van tien sectoradviezen die hij de komende maanden uitbrengt. In zijn advies ‘De balans, de behoefte: pleidooi voor een integraal, inclusief muziekbeleid’ dat op 5 december verscheen, laat de raad zien dat het huidige muziekbeleid op sommige punten tekort schiet en onvoldoende oog heeft voor de artistieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de muziek en in de samenleving. Het advies in het kort: ontwerp een integraal, inclusief muziekbeleid dat het hele veld in samenhang beziet en dat geen genres of publieksgroepen buitensluit – en trek daarvoor als overheden samen op.

Voor het eerst in zijn geschiedenis brengt de Raad voor Cultuur een advies uit waarin de muzieksector in de volle breedte wordt bekeken; van de symfonische orkesten en de klassieke en hedendaagse ensembles tot de jazz en geïmproviseerde muziek, de popmuziek, de wereldmuziek, de urban muziek (zoals hiphop en r&b), en de dance en elektronische muziek. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden