Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AIV – Publieksdebat ‘De wil van het volk?’

“De democratische rechtsstaat in Europa staat onder druk,” zo opende Ernst Hirsch Ballin het publieksdebat naar aanleiding van het advies van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat’ op 14 november jl. in Nieuwspoort. De AIV organiseerde het debat samen met Instituut Clingendael en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ).

Tijdens dit debat stonden de zorgen centraal over het feit dat een aantal Europese landen afdrijft van belangrijke Europese kernwaarden zoals pluralisme, verdraagzaamheid en solidariteit. Andere onderwerpen van gesprek waren: de vervreemding van burgers van de democratische instellingen en de positie van minderheden en het aannemen van schijnbaar neutrale wetten. Tijdens het debat werd ook stilgestaan bij de onachtzaamheid bij de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Als één van de mogelijke manieren om in Europa onderling de dialoog aan te gaan over de erosie van de democratische rechtsstaat kwam een ‘people to people’- of een ‘profession to profession’-benadering ter sprake: een instrument waarmee vertegenwoordigers van lidstaten elkaar kunnen bevragen op de kwaliteit van de rechtsstaat en zo nodig voorstellen tot verbetering kunnen doen.    

Thomas von der Dunk (cultuurhistoricus), Bastiaan Rijpkema (Universiteit Leiden), Jan Marinus Wiersma (Clingendael) en Hirsch Ballin (AIV) maakten deel uit van het panel. Lily Sprangers (LeidenAsiaCentre) trad op als  moderator van het debat.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden