Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR – Lecture ‘Open Society: Its Old Enemies and its New Friends'

Open samenlevingen kunnen alleen bestaan in een levendige democratie die het debat en de mogelijkheid tot kritiek garandeert. De pijlers van een open samenleving: vrije media, vrij toegankelijke publieke sfeer, academische vrijheid en de rechtstaat, zijn hierbij cruciaal. Een open samenleving geeft de ruimte voor debat en het uitwisselen van kritiek en conflicterende meningen. Op welke manier dragen de vier pijlers hieraan bij? En welke rol hebben zij in het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om de uitwisseling van ideeën te bevorderen? Deze vragen kwamen aan de orde bij de WRR-Lecture 2017 ‘Open Society: Its Old Enemies and its New Friends’, gehouden op donderdag 23 november jongstleden in Den Haag.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden