Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI - Bijeenkomst ‘Samen sterker’

Nederland moet diplomatie, kennis, handel en talent beter verbinden om zijn internationale concurrentiepositie te behouden. Dat was de conclusie van de bijeenkomst ‘Samen sterker’ die Nuffic en AWTI organiseerden op maandag 27 november. Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties verklaarden deze handschoen op te pakken. Zij riepen het kabinet op samen tot strategische keuzes en ondersteunende maatregelen te komen.

De rest van de wereld moet Nederland leren kennen als ‘innovation nation’, aldus Prins Constantijn (Startup Delta). Daarvoor is een duidelijke strategie nodig, heldere prioriteiten en regie om versnippering te voorkomen. Met zijn pleidooi onderschreef Prins Constantijn de adviezen van de commissie-Buijink (Dutch Trade and Investment Board) en de AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie). Chris Buijink herhaalde zijn advies: Nederland kan uitgroeien tot een springplank voor innovatie en bedrijvigheid en een magneet voor talent, maar dat vraagt wel om strategische keuzes, een planmatige uitvoering en heldere branding.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden