Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

ROB - Raad voor het Openbaar Bestuur wint Van Kemenadeprijs

Op woensdag 6 december ontving de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) de Van Kemenadeprijs. De ROB kreeg de prijs omdat hij de afgelopen jaren op tal van terreinen bijdragen heeft geleverd aan de bezinning op het openbaar bestuur en de inrichting ervan. "Het Nederlands openbaar bestuur heeft de komende jaren nog meer dan voorheen behoefte aan een adviesraad als de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)”, aldus Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hij reikte de Van Kemenadeprijs uit aan ROB-voorzitter Han Polman.

Eerdere prijswinnaars waren: Jos van Kemenade, Douwe Jan Elzinga, Job Cohen en Herman Tjeenk Willink. De Raad voor het Openbaar Bestuur is het eerste instituut dat de prijs krijgt: een bronzen wisselbeeld dat de winnaar in bruikleen heeft en een klein bronzen beeldje dat hij mag houden. De prijs is vernoemd naar de oud-Commissaris van de Koningin van Noord-Holland: Jos van Kemenade. Van Kemenade las ook het juryrapport voor.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden