Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad - Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en de adviezen van de Onderwijsraad

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte-III bevat diverse ambities en een groot aantal beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs. Veel van die thema’s zijn de afgelopen jaren in de adviezen van de Onderwijsraad aan bod gekomen. Zo heeft de raad de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de kwaliteit van leraren en lerarenopleidingen en aan de professionele ruimte van leraren. De ambitie van een krachtig beroepsonderwijs is een ander belangrijk thema in adviezen van de raad. In de notitie ‘Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en de adviezen van de Onderwijsraad’ die op 8 december verscheen, biedt de raad een overzicht van wat hij heeft geadviseerd rond de in het regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens.

In principe werkt de raad aan adviesthema’s die het brede spectrum van voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs en de positie van de (oudere) werknemer beslaat. Voor 2018 staan onder andere schoolleiders, bekostiging en sturen op kwaliteit, toetsing en examinering, sport en onderwijs en onderwijsprofessionals op het programma. Ook zal er in 2018 bijzondere aandacht worden besteed aan de stand van educatief Nederland, met als onderwerp ‘naar een blijvend veerkrachtig onderwijsbestel’.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden