Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Agenda

14 november 2017 - Publiek debat ‘De wil van het volk? De erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’ (AIV)

Naar aanleiding van het AIV-advies ‘De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’ organiseren de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Instituut Clingendael en het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) op 14 november a.s. een publieksdiscussie. Hoofdspreker is Ernst Hirsch Ballin, voorzitter Commissie Mensenrechten (AIV). Moderator is Lily Sprangers, verbonden aan de Universiteit Leiden en voormalig directeur Turkije Instituut. In het panel onder andere Thomas van der Dunk (cultuurhistoricus) en Bastiaan Rijpkema (rechtsfilosoof).

Tijd: 16.30-19.00 uur

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort Den Haag. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van het NGIZ 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden