Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – Is de eurozone stormbestendig?

In reactie op de economische en financiële crisis zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te versterken. Toch zijn aanvullende maatregelen nodig om de schokbestendigheid van de eurozone verder te vergroten. Dat concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het advies ‘Is de eurozone stormbestendig? Over verdieping en versterking van de EMU’ dat medio augustus verscheen.

De AIV doet verschillende voorstellen om de eurozone crisisbestendiger te maken. Zo moet het bestuur van de EMU vooral de slagvaardigheid in zaken van crisisbeheer vergroten. Hiertoe dient de vaste voorzitter van de eurogroep op te treden als hoofdonderhandelaar van steunprogramma’s in het kader van het Europees Stabiliteitsmechanisme. Verder pleit de AIV onder meer voor een ‘double-hatted’ functie, waarbij de vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor euro-aangelegenheden tevens de vaste voorzitter is van de eurogroep. 

In verschillende media (onder andere Financieel Dagblad, Volkskrant, NRC Handelsblad, BNR Nieuwsradio) is ruim aandacht besteed aan het advies. Prof. Van Staden, vicevoorzitter van de AIV, lichtte medio september in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelbijeenkomst met deskundigen de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het advies nader toe. Het onderwerp van de toekomst van de EMU staat geagendeerd voor de Europese Raad van december 2017.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden