Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – Onmisbare schakels

Nederland verliest vermogen om praktische oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen. Een investering van 200 miljoen euro per jaar is vereist om vijf tot tien missiegedreven onderzoeks- en innovatieconsortia op te richten. Daarnaast is jaarlijks minimaal 330 miljoen euro nodig om de strategische kennisbasis voor toepassingsgericht onderzoek te versterken. Dit stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in zijn advies ‘Onmisbare schakels – de toekomst van toepassingsgericht onderzoek’, dat op 31 augustus verscheen.

Publieke kennisorganisaties (PKO’s), universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven slagen er te weinig in om voldoende onderzoeks- en innovatiecapaciteit bijeen te brengen binnen langjarige, stabiel gefinancierde samenwerkingsverbanden met voldoende omvang en massa. Omvangrijke, complexe opgaven, waaronder noodzakelijke transities, zoals op het gebied van duurzame energie, circulaire economie en gezondheidszorg, kunnen niet op toereikende schaal en voldoende langdurig worden opgepakt. Verandering is dan ook noodzakelijk. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden