Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

Actualiseer de rol van de gemeenten in het onderwijs om te komen tot een betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. Dat stelt de Onderwijsraad in het op 7 september gepubliceerde advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’. De raad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en gemeenten tegen het licht te houden.

Discussiepunten zijn bijvoorbeeld of gemeenten meer betrokken moeten zijn bij het regionale onderwijsaanbod en in welke mate gemeenten zich eigenstandig met de onderwijskwaliteit mogen bemoeien. Verder vindt de raad dat het bestuurlijk toezicht door de gemeenteraad op het openbaar onderwijs toe is aan heroverweging. De raad geeft richtlijnen mee voor het maken van afspraken over deze punten.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden