Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad - Modernisering Wet op het voortgezet onderwijs

Het is positief dat het wetsvoorstel modernisering Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wordt herzien. De huidige wet is versnipperd en verdeeld over meerdere, niet altijd logisch op elkaar volgende hoofdstukken. Het huidige wetsvoorstel maakt het doel van de wetswijziging om te komen tot ‘een bruikbare, begrijpelijke en duurzame wetgeving’ echter niet waar. In zijn op 3 oktober gepubliceerde advies raadt de Onderwijsraad daarom aan om de herziening WVO te beperken tot een technische herziening.

De Onderwijsraad wijst op onwenselijke en onbedoelde inhoudelijke wijzigingen als gevolg van het huidige wetsvoorstel en adviseert om die uit het voorstel te halen. Ten slotte roept de raad de staatssecretaris op om met de herziening geen regelgeving in te voeren die tot inhoudelijke wijzigingen van het onderwijs in Caribisch Nederland leidt.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden