Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Raad voor Cultuur – Regionale Publieke Omroep

Uit het eerste concessiebeleidsplan van de Regionale Publieke Omroep spreekt ambitie. Maar net als andere media moeten regionale omroepen, onder invloed van het snel veranderende mediagebruik en -aanbod, hun functie en taken opnieuw definiëren. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het op 6 oktober verschenen advies over het Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Regionale Publieke Omroep. In het ingediende concessiebeleidsplan mist de raad nog een heldere analyse en een daarop gebaseerde visie op deze trends en ontwikkelingen. Staatssecretaris Dekker (Media) had de Raad voor Cultuur om dit advies gevraagd.

De raad adviseert de staatsecretaris onder meer de Regionale Publieke Omroep te vragen een aangepast beleidsplan in te dienen, waarin onder meer duidelijker wordt beschreven wat de organisatie gaat doen op het gebied van non-lineaire mediaproductie. Ook adviseert hij de Regionale Publieke Omroep opdracht te geven regionale omroepen te ontwikkelen tot streekomroepen, waarbij de provinciale grenzen worden losgelaten. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden