Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad – Werkprogramma 2018

Op Prinsjesdag heeft de Onderwijsraad zoals gewoonlijk het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar gepresenteerd. Het werkprogramma 2018 vormt onderdeel van de meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In deze meerjarenagenda formuleert de raad een aantal hoofdlijnen voor de advisering in de periode 2015-2020: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; en digitalisering.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden