Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

WRR - Paneldiscussie Veiligheid in een wereld van verbindingen

Op 12 september jl. organiseerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) – in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde – een paneldiscussie over het WRR-rapport ‘Veiligheid in een wereld van verbindingen’. Het WRR-rapport werd op 10 mei jl. gepresenteerd.

Twee vragen stonden centraal in de discussie. Deelt het panel de analyse van de WRR dat het veiligheids- en defensiebeleid moet beantwoorden aan de vele verbindingen tussen ontwikkelingen in binnen- en buitenland? Wat vindt het panel van de institutionele WRR-voorstellen om de verbinding tussen intern en extern veiligheidsbeleid te versterken? Het panel deelde in grote lijnen de analyse van het WRR-rapport. Veiligheid kan niet meer uitsluitend worden gevonden in verschansing tegen agressie van buitenaf, maar moet berusten op inzicht in de vervlechting tussen ‘intern’ en ‘extern’.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden