Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – KoersKaart

Hoe bepaal je als Ondernemingsraad (OR) je strategie? Hoe bepaal je je prioriteiten en welke resultaten wil je bereiken? De KoersKaart helpt hierbij. Met de KoersKaart ga je als OR op eenvoudige wijze gestructureerd het gesprek aan met elkaar, zonder gespreksleider.

De KoersKaart is door de SER met De Koers door middel van co-creatie ontwikkeld. Relevante partijen zoals OR-leden, bestuurders, opleiders en wetenschappers hebben hieraan een bijdrage geleverd. De SER stelt de KoersKaart gratis ter beschikking aan OR’en. Voorwaarde is dat de OR de ervaringen en bevindingen terugkoppelt aan de SER. De SER wil de bevindingen gebruiken om de medezeggenschap in Nederland verder te optimaliseren.

De ondernemingsraad van STEDIN (netbeheerder gas en elektriciteit) is op 21 september als eerste Ondernemingsraad (OR) in Nederland aan de slag met de KoersKaart, een soort spel waarmee de OR zijn strategie kan bepalen. Arjan van Voorden, voorzitter van OR STEDIN, kreeg het eerste exemplaar van de KoersKaart uit handen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 

Zie ook dit filmpje over de KoersKaart

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden