Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Raad voor Cultuur – Sectoradviezen

Met het oog op een mogelijke herziening van het cultuurstelsel brengt de Raad voor Cultuur de komende tijd een reeks sectoradviezen uit, waarin ontwikkelingen en trends per sector worden onderzocht. In de periode november 2017 tot maart 2018 verschijnen er adviezen over beeldende kunst, letteren en bibliotheken, de audiovisuele sector, monumenten en archeologie, musea, de ontwerpsector (architectuur, vormgeving, e-cultuur) en podiumkunsten (dans, muziek, muziektheater, theater).

Tijdens de Buma Classical Convention op vrijdag 24 november a.s. presenteert de raad zijn advies over de muzieksector. De publicatiedata van de overige sectoradviezen zijn nog niet bekend.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden