Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

KNAW - Taalbeleid in het hoger onderwijs

De keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de inhoud en doelstellingen van de opleiding. Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in de verkenning 'Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs'die op 11 juli verscheen.

Daarnaast moet worden gezorgd voor goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs in het Engels en een goede integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten en docenten in een international classroom. Bovendien is het waardevol om de Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden.

De verkenning is uitgevoerd op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

In augustus heeft de KNAW  een working paper op stapel staan over de opleiding van eerstegraads docenten in het middelbaar onderwijs.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden