Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

WRR – De val van de middenklasse

Er is in Nederland geen sprake van een ‘val’ of ‘uitholling’ van de middenklasse. Er is echter een kwetsbaar middensegment dat wél te maken heeft met sociale daling. Middengroepen weten in meerderheid hun positie te handhaven, maar dat kost wel meer moeite: zij moeten harder werken en meer onzekerheid accepteren. Om de kwetsbaarheid van middengroepen te verkleinen en de stabiliteit van middengroepen te ondersteunen is het vooral van belang dat de overheid zich richt op het verminderen van onzekerheid. Dat is de conclusie van de WRR-verkenning ‘De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden’, die op 5 juli werd gepresenteerd.

De belangrijkste bedreigingen voor het middensegment zijn: (1) de afgenomen waarde van een middelbare opleiding, (2) het verdwijnen van routinematige administratieve functies en de groei van laagbetaalde dienstenbanen, en (3) een afkalvend middensegment als we kijken naar markt- of bruto-inkomens.

Belangrijke aandachtspunten voor het beleid zijn onder meer (1) het bevorderen van zekerheid in de arbeid, (2) het behoud van de herverdelende werking van de verzorgingsstaat en (3) stabiele en betaalbare kinderopvang als steuntje in de rug voor gezinnen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden