Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rob – Democratie is méér dan politiek alleen

Mensen hebben te weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Huurders, patiënten, leerlingen en hun ouders zijn dan wel niet de formele maar wel de morele eigenaar van deze organisaties. Dat moet zichtbaar worden gemaakt door mensen meer zeggenschap te geven over de instellingen die hun leven op de belangrijke gebieden van wonen, zorg en scholing bepalen. Dat stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn advies ‘Democratie is méér dan politiek alleen. Burgers aan het roer in hun leefwereld’ dat de raad op 28 juni uitgebracht.

Het is het laatste advies dat de Rob uitbrengt onder voorzitterschap van Jacques Wallage. Hij nam 29 juni na acht jaar afscheid van de Rob. Zijn pleidooi voor verdere democratisering van politiek en samenleving was in die periode een constante in de Rob-adviezen.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden