Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rfv – Economisch omgaan met financiële verhoudingen

Lokale en regionale economische ontwikkelingen zijn van grote betekenis voor de economische groei van een land, en daarmee voor de welvaart en het welzijn van de burgers. Dit verklaart de belangstelling vanuit het openbaar bestuur voor de lokale en regionale economische ontwikkelingen. In het advies ‘Economische omgaan met financiële verhoudingen’ dat op 28 juni verscheen, erkent de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) dat er een relatie is tussen de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur en de ontwikkeling van de economie. Er is echter geen aantoonbaar bewijs dat de wijze waarop de financiële verhoudingen zijn ingericht, een direct effect heeft op de economie. Er is hooguit sprake van een indirect effect.

Optimale financiële verhoudingen hangen echter af van keuzes die de uitkomst zijn van politiek-bestuurlijke afwegingen. Het is niet aan de financiële verhoudingen om uitsluitsel te geven over de politieke keuzes. Wel kunnen er uit oogpunt van een effectieve en doelmatige besteding van overheidsmiddelen randvoorwaarden aan deze keuzes worden gesteld. 

‘Economisch omgaan met financiële verhoudingen’ is één van de laatste adviezen van de Rfv. Deze adviesraad houdt per 1 juli op te bestaan en gaat dan op in een nieuwe Raad voor het openbaar bestuur. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden