Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

SER – Aandacht voor snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is cruciaal voor consumenten en ondernemers. Dat schrijft de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) in een briefadvies aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Het briefadvies van 27 juni is een vervolg op een eerder advies hierover van de CCA, van april 2016.

De CCA beveelt onder meer aan om minnelijke oplossingen te bevorderen, waardoor geschillen minder worden gejuridiseerd. Tegelijkertijd pleit de CCA nogmaals voor snelle invoering van een vereenvoudigde procedure bij de kantonrechter. Ook het klachtproces van geschillencommissies moet eenvoudiger. In het kader van deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting beveelt de CCA verder onder andere nog aan de kwaliteit van geschillencommissies te bewaken en de mogelijkheid van digitaal procederen bij geschillencommissies door te voeren. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden