Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Onderwijsraad – Het bevorderen van gelijke kansen en sociale samenhang

Voorkom en verklein (zo vroeg mogelijk) achterstanden in het onderwijs. Zorg voor voldoende op- en doorstroomkansen voor leerlingen die starten op de middelbare school en in hun verdere schoolloopbaan. Zet in op het behalen van een diploma op minimaal mbo 2-niveau (startkwalificatie) en voldoende aandacht voor brede vorming in het onderwijs, waaronder burgerschapscompetenties, cultureel bewustzijn en digitale competenties. Zo luiden enkele van de conclusies en aanbevelingen van de afgelopen tien jaar die de Onderwijsraad heeft gebundeld in een notitie over gelijke onderwijskansen en sociale samenhang. Op vrijdag 23 juni overhandigde de voorzitter van de Onderwijsraad, prof dr. Henriëtte Maassen van den Brink, deze notitie aan de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Onderwijsraad heeft zich regelmatig gebogen over het vraagstuk hoe onderwijs kan bijdragen aan het creëren van kansengelijkheid en sociale samenhang in de samenleving. Deze notitie geeft een overzicht van de relevante adviezen die de raad over dit thema heeft gegeven. De raad gaat in op vijf actuele thema’s: 1) het (vroegtijdig) bestrijden van achterstanden, 2) selectie en op- en doorstroomkansen,3) (het behalen van een) startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, 4) eindtoetsing en 5) burgerschapsonderwijs.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden