Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

Rli – Grond voor gebiedsontwikkeling

Modernisering van het grondbeleid is nodig om de gebiedsontwikkelingen effectief te kunnen realiseren. In zijn advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ (22 juni 2017) doet de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hiervoor acht aanbevelingen. De aanbevelingen van de Rli zijn gericht op het moderniseren van de regelgeving. Partijen die zijn betrokken bij gebiedsontwikkelingen, dienen de beschikking te krijgen over een instrumentenkoffer die nu en in de toekomst voldoende houvast biedt bij het realiseren van duurzame oplossingen voor de vele opgaven in de fysieke leefomgeving.

Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. voor modernisering van het grondbeleid. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden