Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

RVS – Goede zorg is meer dan bewezen zorg

Evidence-based practice als basis voor goede zorg is een illusie. Het accent is in de zorg te veel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle. Veel van wat waardevol is in de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener is met bestaande onderzoeksmethoden en indicatoren niet te vatten. Het is daarom beter om de context waarbinnen de zorg wordt verleend, centraal te stellen in praktijk, beleid en financiering van de zorg. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) pleit in het op 19 juni verschenen advies ‘Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice’.

Met dit advies wil de RVS vanuit een ander perspectief de discussie aangaan over een nieuw fundament voor goede zorg. Dinsdagavond 19 juni hield de RVS in Domus Medica in Utrecht een symposium over dit advies. Tijdens het symposium werd het advies aangeboden aan Marcel Daniëls (voorzitter Federatie Medisch Specialisten) en Henk Smid (directeur ZonMw). 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden