Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

ACVZ – Pieken en dalen

Het Nederlandse opvangsysteem is niet flexibel genoeg om grote pieken en dalen in het aantal asielzoekers snel en soepel te verwerken. De bestuurlijke samenwerking is sterk verbeterd, maar de communicatie blijft een punt van aandacht, evenals het bieden van helderheid over mandaat en bevoegdheden van de betrokken partijen. In haar advies ‘Pieken en dalen’ van 23 mei beveelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) daarom aan om de opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders flexibeler en duurzamer te organiseren.

Dat kan onder meer door op een slimme manier extra opvangcapaciteit achter de hand te houden, de verbeterde samenwerking tussen de betrokken ministeries en het Rijk, de provincies en de gemeenten verder uit te bouwen, en gemeenten structureel en meer voorspelbaar te betrekken bij en meer verantwoordelijk te maken voor de opvang van asielzoekers. 

Het eerste deel van ‘Pieken en dalen’ is een advies over een duurzamer systeem voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting en integratie van vergunninghouders. Het tweede deel bestaat uit een evaluatie van de bestuurlijke samenwerking tussen het Rijk, provincies en gemeenten ten tijde van de verhoogde aantallen asielzoekers in 2015 en 2016. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden