Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AIV – De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld

De staat van het Nederlandse netwerk van diplomatieke missies in de wereld is zorgwekkend en verdient dringend versterking. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het op 21 mei verschenen briefadvies ‘De vertegenwoordiging van Nederland in de wereld’. De AIV schat dat structureel ten minste een bedrag van EUR 70-80 miljoen per jaar nodig is om de ergste knelpunten weg te nemen.

De door de AIV noodzakelijk geachte investering van 70 tot 80 miljoen euro per jaar is, gemeten naar de omvang van de totale rijksbegroting, bescheiden. Zij levert echter wel een groot maatschappelijk nut op in termen van veiligheid, consulaire ondersteuning van burgers, bevordering van de financieel-economische belangen en andere gewichtige belangen en waarden van Nederland.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden