Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuwe publicaties

AWTI – WTI-diplomatie

Nederland loopt achter op buurlanden bij de inzet van diplomatie voor de internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie (WTI-diplomatie). Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland. We dreigen hierdoor de internationale strijd om talent te verliezen, terwijl onderzoek en ontwikkeling (R&D) steeds meer naar het buitenland zal verschuiven. De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) pleit dan ook voor een heldere strategie en meer middelen voor WTI-diplomatie. Het advies ‘WTI-diplomatie. Offensief voor de internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie’ werd op 16 mei aangeboden aan de ministers van EZ, OCW en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor dit advies heeft de AWTI onderzocht wat met Nederland vergelijkbare landen doen aan WTI-diplomatie, onder meer via achtergrondstudies naar het aantrekken van R&D-investeringen uit het buitenland en een landenstudie naar WTI-Diplomatie in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden