Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Rob – Nieuwe samenstelling voor Raad voor het openbaar bestuur

Per 1 juli 2017 worden de adviesraden Raad voor de financiële verhoudingen en Raad voor het openbaar bestuur samengevoegd tot een nieuwe kwalitatief hoogwaardige adviesraad. Voor de vernieuwde Raad voor het openbaar bestuur (Rob) zijn vijf nieuwe leden benoemd en twee leden worden herbenoemd. Dat heeft de ministerraad op 30 juni besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De nieuwe leden zijn: mevrouw prof. dr.ir. Katrien Termeer (hoogleraar Wageningen University, mevrouw dr. Miranda de Vries (burgemeester Geldermalsen), de heer drs. Kees Jan de Vet (v.a. 1 september Dijkgraaf Brabantse Delta), mevrouw Huri Sahin (projectleider ProDemos) en de heer prof. dr. Frank van Ommeren (hoogleraar Vrije Universiteit te Amsterdam). De benoemingen gaan in per 1 juli 2017. De heren dr. Milo Schoenmaker en de prof. Maarten Allers zijn herbenoemd. Eerder werd al bekend dat de heer Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, vanaf 1 juli aantreedt als nieuwe voorzitter van de Rob. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden