Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

RVS – Eenvoud loont

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken, met negatieve gevolgen voor hun gezondheid, welbevinden en sociale relaties. In het advies ‘Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen’ meent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) dat schulden kunnen worden voorkomen door regels eenvoudiger te maken. Op 26 juni 2017 kreeg demissionair staatssecretaris Klijnsma (SZW) het advies aangeboden door RVS-voorzitter Pauline Meurs.

Op basis van het uitgangspunt eenvoud presenteert de RVS drie oplossingsrichtingen voor het voorkomen van schulden. Naast eenvoudige regels zijn dat een snellere toegang tot financiële hulp en een heldere zorgplicht voor de schuldeisers. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten het voor mensen eenvoudiger maken om uit de schulden te blijven. 

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden