Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

SER – Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Op 19 juni 2017 ondertekenden producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid hiervoor het ‘Convenant Verantwoord Goud’. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet project in Oeganda tegen kinderarbeid wordt ontwikkeld.

Meer informatie

Nieuwe website IMVO-convenanten
Het convenant Verantwoord Goud is het vijfde convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Drie daarvan zijn onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad (SER) tot stand gekomen. Convenanten voor verzekeringen, sierteelt, natuursteen, de metallurgische industrie en voedingsmiddelen zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO. De convenanten IMVO hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden