Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

AWTI - Energietransitie versnellen door innovatie

Meer aandacht is nodig voor innovatie in het energiebeleid. Denk aan een betere beprijzing van CO2-uitstoot of een innovatievere opzet van de SDE+-regeling. Daarnaast moet de overheid geld vrijmaken om gericht in te zetten op langjarige innovatieprogramma’s voor echte doorbraken. Daarvoor pleitte de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) tijdens een seminar over de energietransitie in Nederland en zijn buurlanden. De AWTI trad op als gastheer voor dit seminar, dat plaats vond op 13 juni.

Meer informatie

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden