Nieuwsbrief Adviesraden

Ξ Nieuws

Onderwijsraad - Bijeenkomst Vluchtelingen en onderwijs

Op donderdagavond 1 juni ging de Onderwijsraad met stakeholders uit verschillende sectoren in gesprek over zijn advies ‘Vluchtelingen en onderwijs’ van 23 februari 2017. Hoe kan het advies van de raad leiden tot daadwerkelijke verbeteringen van het onderwijs aan vluchtelingen? En wie is hiervoor aan zet en op welke manier? Deze vragen stonden tijdens de bijeenkomst centraal.

Ruim 30 aanwezigen, bestaande uit vertegenwoordigers van sectororganisaties, ministerie van OCW, Inspectie, SCP, vluchtelingenorganisaties, onderzoeksbureaus, onderwijsinstellingen en gemeenten, namen deel aan de bijeenkomst bij de Onderwijsraad. Hoewel in veel regio's en gemeenten al mooie dingen tot stand zijn gebracht, blijft het een uitdaging om overal in Nederland de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs aan vluchtelingen op niveau te brengen, zo was een van de conclusies uit de discussie. Op dit moment is er nog geen sprake van gelijke kansen en maakt het veel verschil waar een vluchteling na binnenkomst in Nederland terecht komt.

Meer informatie 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Adviesraden