Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuwsbrief | jaargang 4 | nummer 4 | 13 oktober 2017

  • Uitgelicht

RVS – Zorgrelatie centraal

De zorginkoop in Nederland moet veranderen. In zijn advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’ dat op 2 oktober verscheen, pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) voor een vorm waarbij...  Lees meer »

Nieuwsbrief Adviesraden