Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuwsbrief | jaargang 4 | nummer 5 | 21 december 2017

  • Uitgelicht

Raad voor Cultuur en Rli – Brede blik op erfgoed

Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor...  Lees meer »

Nieuwsbrief Adviesraden