Nieuwsbrief Adviesraden

Nieuwsbrief | jaargang 5 | nummer 3 | 6 juli 2018

  • Uitgelicht

Onderwijsraad – Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden

Verbeter het bestaande financieringssysteem voor het onderwijs. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies ‘Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden’, dat op 4 juli verscheen. Het kan eenvoudiger en er is een betere...  Lees meer »

Nieuwsbrief Adviesraden